เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ติดตามบน Line Official Account ของคุณ

ควรพิจารณาปรับปรุงกลยุทธ์ในการสื่อสารและเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจ ดังนี้ :
  1. สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและมีประโยชน์: ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ ข่าวสาร และโปรโมชันที่เป้าหมายของคุณสนใจ
  2. สื่อสารอย่างสม่ำเสมอ: ตั้งตารางส่งข้อความ แต่อย่าส่งเยอะเกินไปเพื่อไม่ให้ผู้ติดตามรู้สึกรำคาญ
  3. ให้บริการที่ดี: ตอบข้อสงสัยและคำถามของผู้ติดตามอย่างรวดเร็ว สร้างความประทับใจ
  4. ใช้สื่อมัลติมีเดีย: นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพ วิดีโอ สติกเกอร์ เพื่อเสริมความน่าสนใจ
  5. ผลิตสติกเกอร์และ emoji ของแบรนด์: สร้างสติกเกอร์ หรือ emoji ที่สะท้อนตัวแบรนด์ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับผู้ติดตาม
  6. ส่งเสริมให้คนที่สนใจเชิญเพื่อนๆ ติดตาม: สร้างโปรโมชัน หรือกิจกรรมที่สนับสนุนให้ผู้ใช้งานแชร์หรือเชิญเพื่อนมาร่วมติดตาม Line Official Account
  7. โปรโมท Line Official Account ในช่องทางต่าง ๆ: ใช้โฆษณาออนไลน์ โพสต์ในโซเชียลมีเดีย สามารถส่งเสริมในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เช่น แนะนำ Line Official Account บนเว็บไซต์ บนสื่อสิ่งพิมพ์ ในงานสัมมนา หรือที่ตั้งร้านค้า สามารถนำ QR Code ของ Line Official Account ไปประชาสัมพันธ์เพื่อให้คนสามารถสแกนและติดตามได้ง่าย
  8. ผสานกับช่องทางการสื่อสารอื่น: สามารถนำเสนอ Line Official Account ในอีเมล์ หน้า Facebook หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สนใจได้รับรู้
  9. วิเคราะห์และปรับปรุงเนื้อหา: ติดตามสถิติการใช้งานของ Line Official Account เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมและตรงกับความสนใจของผู้ติดตามมากขึ้น
การปรับปรุงกลยุทธ์ในการสื่อสาร ควบคู่กับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ติดตาม จะช่วยเสริมสร้างฐานผู้ติดตามที่แข็งแกร่งและยั่งยืน นำไปสู่ความสำเร็จของ Line Official Account และธุรกิจของคุณในระยะยาว

Add friend