ทำไมบัญชี Line official account โดนแบน

หากบัญชี Line Official Account ของคุณถูกปิด อาจเป็นเพราะคุณละเลยนโยบายการใช้งานของ Line หรือมีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการของ Line อย่างไรก็ตาม คุณสามารถติดต่อทีมงานของ Line เพื่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ Line โดยจะมีเมนู “ติดต่อเรา” หรือ “ช่วยเหลือ” ที่ให้บริการในส่วนนี้

นอกจากนี้ คุณสามารถส่งอีเมล์ไปยังทีมงานของ Line เพื่อขอความช่วยเหลือได้ด้วยที่ [email protected] โดยแนบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเช่น หมายเลขบัญชี Line Official Account และเหตุผลที่คุณถูกปิดบัญชี อีกทั้งคุณยังสามารถติดต่อ Line ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, หรือ Instagram ที่ Line มีการบริการด้วย

หากคุณมั่นใจว่าไม่ได้ละเมิดกฎใดๆของทาง Line เราแนะนำให้กรอกแบบฟอร์มเพื่อให้ทางทีมงาน Line ได้ตรวจสอบบัญชีของคุณ

ใช้ Line official account ธุรกิจสายเทา

การใช้ Line Official Account ในการพนันหรือการเสนอโอกาสการลงทุนไม่ได้รับอนุญาตจาก Line ซึ่งเป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของ Line ดังนั้น Line มีนโยบายที่เข้มงวดเกี่ยวกับการใช้งานบัญชี Line Official Account ในการพนันหรือการลงทุน และจะดำเนินการระงับการใช้งาน Line Official Account ที่มีการละเมิดนโยบายนี้

การใช้ Line Official Account ในการพนันหรือการเสนอโอกาสการลงทุนอาจเป็นการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาลในบางประเทศ และอาจเป็นการละเมิดนโยบายการให้บริการของ Line ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้งาน Line Official Account พบกับความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น การถูกห้ามใช้งานบัญชี Line Official Account ในอนาคต การเสียค่าปรับหรือโทษทางกฎหมาย หรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Line Official Account ในการพนันหรือการเสนอโอกาสการลงทุน ดังนั้น Line ขอแนะนำให้ผู้ใช้งาน Line Official Account ใช้งานอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของ Line เพื่อป้องกันการเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

Line official account โดนแบนส่วนมากเพราะใช้งานผิดกฎไลน์ ไม่เกี่ยวกับการเพิ่มเพื่อน ทางเราใช้วิธีเพิ่มเพื่อนที่ปลอดภัย ไม่ผิดกฎไลน์

Add friend